FacebookInstagramGoogle+

Extensieve kwaliteitsbewaking


Aantoonbare kwaliteit

De kwaliteitsstrategie bij onze keukenfabrikant heeft een preventief uitgangspunt: alle nieuw ontwikkelde producten en productideeën worden, voordat ze door hun in serie worden gefabriceerd, door en door getest.

In het QC-testlaboratorium moeten meubels, componenten en materialen in een grondige testprocedure bewijzen dat ze geschikt zijn voor dagelijks gebruik. En wel voor de komende 15 jaar. Alle materialen worden getest op deze minimale gebruiksduur.

Alleen meubels die voor de kwaliteitstest in het testlaboratorium zijn geslaagd, worden opgenomen in de nieuwe collectie. Het testlaboratorium is hiermee een belangrijke schakel in de nul-fouten-strategie van de fabrikant.

Regelmatige productaudits, audits van laadplatforms (controle van het uitlaadproces), controles van retourzendingen, maar ook interne kwaliteitspanels en cursussen/workshops voor onze montagebedrijven maken deel uit van onze consequente kwaliteitsbewaking.

Mede dankzij de strenge kwaliteitsbewaking en de testlaboratorium kunnen wij altijd één ding onvoorwaardelijk garanderen: wij leveren de beste keukenkwaliteit made in Germany!

Alles wordt getest

“Wij laten niets aan het toeval over”

Vanaf de goederenontvangst en de productie tot aan de levering, onze keukenfabrikant heeft voor elke fase een complex controlesysteem, om de hoge kwaliteit van onze producten te waarborgen. Naast het testen op teststations worden elke dag tot 21 complete keukens aan een kwaliteitscontrole onderworpen. Kwaliteit, milieu en energie zijn essentiële elementen en richten zich naar de normen DIN EN ISO 9001, 14001 en 50001.

kwaliteitsbewaking-1 QM, UM en EM
In maart 2014 werden voor onze keukenfabrikant de onderneming de keurmerken voor het kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001:2008, het milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001:2009, evenals het energiemanagementsysteem DIN EN ISO 50001:2011 opnieuw bevestigd. Onder DIN EN ISO 9001:2000 worden ook klantgerichtheid en proceskwaliteit met betrekking tot eisen aan, en tevredenheid over, het product en ontwerp geregeld. De DIN EN ISO 14001:2009 is wereldwijd de erkende standaard voor certificering van milieumanagementsystemen. Met DIN EN ISO 50001:2011 worden de maatregelen van de onderneming om kosten te verlagen op het gebied van energiemanagement bevestigd.

 

 

kwaliteitsbewaking-2 GS
Het meubeltestinstituut LGA Neurenberg heeft de programma's van onze collectie onderworpen aan een veiligheidstest. Deze test resulteerde in de verlening van het veiligheidstestzegel, wat tevens bevestigt dat aan de eisen voor bedieningscomfort, belastbaarheid, constante materiaalkwaliteit en veiligheid volledig is voldaan.

kwaliteitsbewaking-3 Goldenes M
De DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel) heeft onze keukenleverancier volgens de kwaliteitsnormen in RAL-GZ 430 getest. Deze test resulteerde in de verlening van het RAL-kwaliteitskeurmerk "Gouden M". Hiermee is gewaarborgd dat elke keuken, die de fabriek verlaat, voldoet aan de verwachtingen en kwaliteitseisen die vandaag de dag door de markt worden gesteld.

 

 

kwaliteitsbewaking-4 PEFC
Verder is de fabriek PEFC-gecertificeerd. Deze certificering bevestigt dat voor de fabricage van keukens hout wordt gebruikt uit duurzaam beheerde bossen en gecontroleerde bronnen. PEFC staat voor Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes.

 

 

kwaliteitsbewaking-5 Blauer Engel
In augustus 2012 werd de fabrikant als eerste keukenfabrikant onderscheiden met het Blauwe Engel-milieucertificaat. Dit symbool van het Duitse ministerie van milieuzaken stimuleert doelstellingen niet alleen op het gebied van milieu- en gezondheidsbescherming, maar ook van consumentenbescherming. Onderscheiden worden die producten en diensten, die in hun totaliteit bijzonder milieuvriendelijk zijn en tevens hoge eisen stellen aan arbeids- en gezondheidsbescherming en aan de deugdelijkheid in het gebruik. „De Blauwe Engel" werd toegekend aan verschillende aangeboden programma's.